nauhaYhdistyksen HISTORIATYÖRYHMÄ vastaa alueen historiaan ja perinteeseen liittyvistä projekteista ja kannanottojen valmistelusta. Työryhmän vetäjänä on Tapio Nortunen, johon kannattaa olla yhteydessä aihealueeseen liittyvissä kysymyksissä. Tapsan sähköposti on tapio.nortunen@gmail.com ja puhelin 050-3057301.

Artikkeli Rakennettu ympäristö -lehdessä 1/2009

Artikkeli ESS 19-8-2014

Viherympäristöön liittyviä asioita hoitaa asukasyhdistyksen VIHERYMPÄRISTÖTYÖRYHMÄ, jonka puheenjohtaja on Hanna Vanhanen. Hannan saa kiinni sähköpostilla osoitteesta hanna.vanhanen@aalto.fi ja puhelimella numerosta 040-5827815. Työryhmän tehtävänä on vaalia alueen ympäristöarvoja turvallisena ja viihtyisänä asuinalueena pyrkien säilyttämään se ympäristöllisesti arvoisessaan kunnossa. Tämä tarkoittaa mm. kasvipankista ja puistoalueista huolehtimista. Työryhmä seuraa kaupungin ja muiden tahojen toimia, jotka liittyvät alueen viherympäristöasioihin sekä järjestää tilaisuuksia ja laatii ehdotuksia aihealueen tiimoilta.

Anttilanmäki on valittu Lahden kauneimmaksi kaupunkimaisemaksi josta on muistokivi Anttilanmäen puistossa. Anttilanmäki valittiin myös koko Suomen vuoden 2008 kaupunginosaksi.

Yhdistys on käynnistänyt HISTORIAPROJEKTIN, jonka tavoitteena on tuottaa julkaisu Anttilanmäen historiasta. Tätä varten on kehitetty haastattelulomake, jolla pyritään keräämään tietoa alueen asukkailta. Lomakkeesta on kaksi versiota:
- Käsin täytettävä paperiversio
- Tietokoneella täytettävä Word-versio

VIHDINKATU

 

ANTTILANMÄEN VAIHEITA


ALUEEN MILJÖÖPIIRTEITÄ


KAAVA- JA KARTTAHISTORIAA


VANHOJA VALOKUVIA


 


ANTTILANMÄKI-KITTELÄN ASUKASYHDISTYS RY