ANTTILANMÄEN ASEMAKAAVA
ILMAKUVA

Asukasyhdistys teki aloitteita kulttuurihistoriallista ympäristöä ja rakennuksia paremmin suojelevan asemakaavan laatimiseksi Anttilanmäen alueelle jo 1990-luvulla. Kesti melkein 20 vuotta, ennen kuin tämä toive toteutui. Valitettavasti tuona aikana ehdittiin purkaa suuri määrä vanhoja rakennuksia, jotka uusi kaava olisi suojellut. Uutta asemakaavaa laadittiin vuorovaikutteisesti alueen asukkaiden kanssa ja kaavaprosessia onkin pidettävä onnistuneena päinvastoin kuin Renorin alueen kaavoituksessa, jossa asukkaiden näkemyksiä ei lainkaan huomioitu.

Anttilanmäen uusi asemakaava sai lainvoiman 2010. Kaavaan liittyy käytännön rakentamista ohjaavat rakennustapaohjeet koskien niin uudisrakentamista kuin korjaus- ja muutosrakentamista.

KAAVAKARTTA
JA MÄÄRÄYKSET
KAAVASELOSTUS
JA TILASTOT
RAKENNUSTAPAOHJEET

TAKAISIN