KAAVOITUKSEEN JA LIIKENTEESEEN LIITTYVÄÄ AINEISTOA

 

RAKENNUSTAPAOHJEITA
Rakentamisohjeita vanhoille taloille ja ympäristöille
Anttilanmäen uusittu rakennustapaohjeisto
Rakennusapteekin käsikirja
Asukasyhdistyksellä on lainattavia rakentamisoppaita

YHDISTYKSEN LAUSUNTOJA
Vihdinhaaran asemakaavanmuutos
Askon tehdasalueen asemakaavanmuutos

Lausunto korttelin 25132 kaavamuutoksesta

KAAVA-ASIOIHIN LIITTYVÄÄ YLEISTÄ TIETOA
Lahden kaupungin liikennemeluselvitys 2004
Julkisivujen ääneneristävyyden mitoittaminen
Rautatien melu- ja tärinäkysymykset
Kansalaisten osallistuminen kaavaprosessissa
Ympäristövaikutusten arviointi kaavoituksessa
Kulttuuriympäristöjen kaavoitus
Lahden maapoliittiset linjaukset
Asumiseen liittyvää kirjallisuutta
Hyvä asuminen 2010 -selvitys
Asumisen ympäristö, kaavoitus ja yhdyskuntasuunnittelu


ANTTILANMÄKI PIHAKATUALUEEKSI
Asukasyhdistyksen ehdotus

LAHDEN OIKEUSVAIKUTTEINEN YLEISKAAVA 2025
Asukasyhdistyksen kannanotto

Asukasyhdistyksen lausunto luonnosvaihtoehdoista
Asukasyhdistyksen lausunto yleiskaavaluonnoksesta
Asukasyhdistyksen muistutus yleiskaavaehdotuksesta

LAHDEN ARKKITEHTUURIPOLIITTINEN OHJELMA
Lahti on laatinut tavoitteellisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman


UUSI RAKENNUSJÄRJESTYS
Lahti-Nastola-Kärkölä yhteistoiminta-alueelle on laadittu rakennusjärjestys

TAKAISIN