PIHAKATUHANKE

ANTTILANMÄEN ALUEELLE

ILMAKUVA


Asukasyhdistys teki päätöksen esittää koko Anttilanmäen uutta kaava-aluetta pihakatualueeksi. Perusteena on liikenneturvallisuuden lisääminen erityisesti kevyen liikenteen osalta sekä alueen läpiajoliikenteen rajoittaminen.

Hanketta on valmistellut asukasyhdistyksen kaava- ja liikennetyöryhmä ja esitystä on käsitelty useissa yhdistyksen yleisissä kokouksissa, joissa vastustusta ei ole esiintynyt. Kaupungin Teknisen- ja ympäristötoimialan liikennesuunnittelijat ovat puolestaan suhtautuneet hankkeeseen torjuvasti. Viranomaiset järjestivät postitse yleisen kyselyn, jonka tuloksena 74% kannatti pihakatuja joko esityksen mukaiseina tai ehdollisesti siten, että pysäköintimahdollisuuksia kehitetään. Vain 26% vastusti hanketta.

Palaverissa 26.10.2012 jatkettiin asian kehittämistä ja pyrittiin selvittämään lähinnä niitä tekijöitä, jotka aiheuttivat epäröintiä. Tavoitteena olisi päästä 80% kannatukseen, jonka viranomaiset asettivat toteuttamisen ehdoksi. Viranomaisten kanssa sovittiin, ettei esitystä viedä nykyisessä muodossaan lautakunnan päätettäväksi, vaan asukasyhdistys jatkaa valmistelua ja palaa asiaan uudella esityksellä.

ASUKASYHDISTYKSEN ESITYS
TARKEMPI KARTTA
KAUPUNGIN VASTAUS
ASUKASYHDISTYKSEN KOMPROMISSIESITYS
KOKEILUPÄÄTÖS
LIIKENNEMERKKISUUNNITELMA


Monien mutkien jälkeen kaupunki siis suostui kokeilemaan pihakatua kahdella suppealla alueella. Ne eivät ehkä ole aivan keskeisimpiä mutta tähän on tyytyminen.

TAKAISIN