RENORIN ALUE
PYÖRÄKATU-VIHDINTIE-RAUTATIE
ILMAKUVA

Lahden kaupunki kaavoitti Renor Oy:n omistaman kolmionmuotoisen maa-alueen kerrostalovoittoiseksi kortteliksi huolimatta alueen asukkaiden voimakkaasta vastustuksesta. Pyöräkadun puolella on muutamia omakotitontteja, joita ei kaavan mukaan voi rakentaa ennen kuin kerrostalot on toteutettu eräänlaiseksi melumuuriksi radan puolelle.

Kaavoitustyö käynnistyi virallisesti 2004, kaava oli nähtävillä tammikuussa 2008 ja valitusten kumouduttua Korkeimmassa hallinto-oikeudessa kaava sai lainvoiman 17.11.2011. Omakotitontteja on pantu myyntiin tarjousperiaatteella keväällä 2012.

KAAVAKARTTA
JA MÄÄRÄYKSET

KAAVASELOSTUS
JA TILASTOT

OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA

TAKAISIN